Koninklijke De Vries Scheepsbouw

Werken bij

Op de werf van De Vries Scheepsbouw Makkum, met circa 250 medewerkers en een groot aantal 'inleners', heerst een prettige, informele werksfeer waar iedereen zijn steentje bijdraagt aan ons succesvolle Nederlandse product.

Nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers krijgen direct in hun proefperiode een goede begeleiding. Bijsturing vindt plaats tijdens evaluatiegesprekken. Binnen de organisatie zijn er veel mogelijkheden om door te groeien naar een andere functie.

Talentontwikkeling

Onze moderne en bloeiende organisatie biedt volop mogelijkheden voor bijscholing. Jonge én ervaren medewerkers krijgen de gelegenheid om zich te blijven bekwamen in hun vakgebied. Zij worden gestimuleerd om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Beoordeling en salaris

De Vries Scheepsbouw Makkum heeft een eigen loongebouw dat boven de CAO-norm ligt en werkt met het Integrale Systeem Functiewaardering (ISF). Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken worden op een open en directe manier de wederzijdse wensen en verwachtingen besproken.

Gezondheid en verzuim

Op de werf is er veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Ziekteverzuim wordt letterlijk te lijf gegaan in samenwerking met een eigen ergonoom/fysiotherapeut en een bedrijfsarts.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) voert namens het personeel overleg met de directie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en naleving van voorschriften op het gebied van arbeidstijden, rusttijden en milieuzorg. De OR overlegt vier keer per jaar met de directie over de algemene gang van zaken op de werf en wordt in de besluitvorming betrokken. De OR heeft adviesrecht, instemmingsrecht en recht op informatie.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw