Koninklijke De Vries Scheepsbouw

Werken bij

Koninklijke De Vries Scheepsbouw kent een laag verloop onder de circa 350 medewerkers. De loyaliteit, inzet en betrokkenheid bij het familiebedrijf zijn groot. Op de werf heerst een prettige, informele werksfeer waar iedereen zijn steentje bijdraagt aan dit succesvolle Nederlandse product.

Nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers kunnen direct vanaf hun proefperiode rekenen op een goede begeleiding. Evaluatie en bijsturing vinden plaats door middel van tussentijdse evaluatiegesprekken. 

Talentontwikkeling

Binnen onze moderne en bloeiende organisatie zijn volop mogelijkheden voor doorgroei en bijscholing. Jonge én ervaren medewerkers, in alle geledingen van het bedrijf, krijgen de gelegenheid zich te blijven bekwamen in hun vakgebied. Zij worden gestimuleerd om hun competenties verder te ontwikkelen.

Beoordeling en salaris

Koninklijke De Vries Scheepsbouw hanteert het Integrale Systeem Functiewaardering (ISF) en heeft een eigen loongebouw boven de CAO-norm. De periodieke evaluatiegesprekken zijn gebaseerd op een directe en open communicatie waarin de wederzijdse wensen en verwachtingen aan bod komen.

Gezondheid en verzuim

Op de werf is er veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Ziekteverzuim wordt letterlijk te lijf gegaan in samenwerking met een eigen ergonoom/fysiotherapeut en een bedrijfsarts. Er wordt de mogelijkheid geboden tot fitness via het bedrijf.

Ondernemingsraad

De belangrijkste beleidsmatige besluiten binnen Koninklijke De Vries Scheepsbouw gaan eerst langs de Ondernemingsraad (OR): van het huishoudelijke reglement en variabele werktijden tot organisatorische veranderingen en jaarstukken. De OR komt twee keer per maand bijeen en voert intensief overleg met P&O en de directie.

Sociaal jaarverslag

In het Sociaal Jaarverslag van Koninklijke De Vries Scheepsbouw komen bovengenoemde onderwerpen uitgebreid aan bod, aangevuld met verdere analyses van ons sociaal beleid en een aantal interviews met betrokkenen. 

Koninklijke De Vries Scheepsbouw